Thông Tin


Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) mà một trang web – khi được người dùng truy cập – yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để ghi nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập của bạn. Những cookie đó do chúng tôi đặt và được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba – là cookie từ một miền khác với miền của trang web bạn đang truy cập – cho các nỗ lực quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác cho các mục đích sau:

Cookie thiết yếu
Cookie thực sự cần thiết
Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được đặt để đáp ứng với các hành động do bạn thực hiện tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn bảo mật, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc cảnh báo bạn về các cookie này, nhưng một số phần của trang web sau đó sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Cookie phân tích
Cookie chức năng
Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được thiết lập bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép các cookie này thì một vài hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động đúng.

Cookie hiệu suất
Những cookie này cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất trang web của mình. Chúng giúp chúng tôi biết trang nào được truy cập nhiều nhất và ít nhất và xem cách khách truy cập các nội dung của trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp và do đó ẩn danh. Nếu bạn không cho phép các cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của trang web.

Cookie tiếp thị
Cookie nhắm mục tiêu
Những cookie này có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ dữ liệu về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân, chúng dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn sẽ gặp ít quảng cáo nhắm mục tiêu hơn.