• KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA
 • KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
 • KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH
 • CHỨNG NHẬN AN TOÀN
 • ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC SĨ
 • 35 NĂM KINH NGHIỆM
 • CHUYỂN ĐỔI LÀN DA

TOP BÁN CHẠY

Hiệu Quả Được Chứng Minh Lâm Sàng

Xem Tất Cả
Serum 15% Serum 15%
Tặng ngay 2 Serum Vitamin C 15% 5ml
Serum 15%
Giá thông thường 1.050.000₫ - 2.500.000₫
Dark Spot Disruptor Discoloration Correcting Serum Dark Spot Disruptor Discoloration Correcting Serum
Tặng ngay Serum Vitamin C 10% 12.5ml
Dark Spot Disruptor Discoloration Correcting Serum
Giá thông thường 1.530.000₫
Retinol 0.5 Retinol 0.5
Tặng ngay Toner 59ml và Facial Serum 5ml
Retinol 0.5
Giá thông thường 1.670.000₫
Trial Set Professional-C Serum 15% & Retinol 1.0 & Hydro Drops Trial Set Professional-C Serum 15% & Retinol 1.0 & Hydro Drops
Ưu đãi hấp dẫn
Trial Set Professional-C Serum 15% & Retinol 1.0 & Hydro Drops
Giá bán 499.000₫ Giá thông thường 990.000₫
Giảm giá
Combo Retinol 1.0 & Kinetin+ Hydrating Combo Retinol 1.0 & Kinetin+ Hydrating
Ưu đãi hấp dẫn
Combo Retinol 1.0 & Kinetin+ Hydrating
Giá bán 2.250.000₫ Giá thông thường 3.460.000₫
Giảm giá
Kinetin+ Hydrating Cream Kinetin+ Hydrating Cream
Quà tặng kèm trị giá 500K
Kinetin+ Hydrating Cream
Giá thông thường 1.650.000₫
Retinol 1.0 Retinol 1.0
Quà tặng kèm trị giá 500K
Retinol 1.0
Giá thông thường 1.810.000₫
Facial Serum Facial Serum
Quà tặng kèm trị giá 500K
Facial Serum
Giá thông thường 2.400.000₫
Vitamin C + Arbutin Brightening Serum Vitamin C + Arbutin Brightening Serum
Quà tặng kèm trị giá 500K
Vitamin C + Arbutin Brightening Serum
Giá thông thường 2.550.000₫
Blend Fx Blend Fx
Quà tặng kèm trị giá 500K
Blend Fx
Giá thông thường 2.400.000₫