Tải mẫu tuyển dụng tại đây

 


 

HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây
Ngày nộp: ___________/____________/____________

 

VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN Nhân viênKinh Doanh  Kế Toán
 Kỹ Thuật Viên Spa  NV Thiết kế website
 NVIT  Nhân viên Lễ Tân
 Vị trí khác: ……………………………………………………………………………

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên: ……………………………………….………
Giới tính:  Nam  Nữ
Hiện: Độc thânĐã kết hôn
Nơi sinh: ……………… Ngày sinh: …………… Di động: …………………… Điện thoại: ………….…..…………..
CMND số: …………………………………………… Cấp ngày: ………………… Nơi cấp: …………………………….
Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………… E-Mail: …………………….………..
Viết vài dòng tự giới thiệu bản thân bạn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………Mục tiêu nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………
Chiều cao: ………………… Cân nặng: ……………………… Thu nhập mong muốn: ……………………..……

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Thời gian Tên Trường Chuyên ngành Bằng cấp
Từ: … / ……
Đến: … / ……
CHỨNG CHỈ LỊCH HỌC(Nếu còn đi học)
Ngoại ngữ Tin học Kỹ năng khác (nếu có) 2 3 4 5 6 7 CN
Sáng
Chiều
Tối
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY
Thời gian Tên công ty Công việc đã làm Thu nhập Lý do nghỉ việc
Từ: … / ……
Đến: … / ……
Từ: … / ……
Đến: … / ……
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua: (Chỉ chọn 01 nguồn tiếp cận đầu tiên)
Website:_____________________________

Bạn bè

Băng rôn

Khác:_____________________

Chữ ký ứng viên.
………………………
NHẬN XÉT CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG:  Phù hợp LưuChưa phù hợp
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Ngày: ___/___/____

Chữ ký:…………………