,

Tretin0in 0.05 Refissa

2.350.000 

• Kích thích tái tạo mô liên kết.
• Điều trị trứng cá, vẩy nến, vẩy cá, dày sừng quang hoá.
• Bong các tế bào vẩy là những tế bào gây tổn thương cơ bản của trứng cá.