,

TRETIN0IN 0.05 refiss

2.115.000 

• Kích thích tái tạo mô liên kết.
• Điều trị trứng cá, vẩy nến, vẩy cá, dày sừng quang hoá.
• Bong các tế bào vẩy là những tế bào gây tổn thương cơ bản của trứng cá.

TRETIN0IN 0.05 refiss

2.115.000